CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tổng Liên đoàn Biểu dương “Cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3” năm 2024

04:06 10-07-24

Ngày 8/7/2024, tại Cung hữu nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và biểu dương “Cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3” năm 2024

Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 75 năm thành lập Ban Cán sự phụ nữ lao động (tiền thân của Ban Nữ công hiện nay 2/1949 – 2/2024), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 95 trưởng ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc đã phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào hoạt động Nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho nữ đoàn viên, người lao động, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan, Trưởng phòng Truyền thông - Thư viện, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Nữ công Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể, đồng chí đã tích cực hoạt động trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”… Đồng chí được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam lựa chọn là cán bộ nữ công cơ sở tiêu biểu xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương tại Hội nghị.

G. Khánh

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”