CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn với các phong trào thi đua yêu nước

16:52 07-10-20

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Lạng Sơn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Hiện nay, CĐVC tỉnh Lạng Sơn có 62 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, 4012 đoàn viên công đoàn trên tổng số 4046 CBCCVCLĐ, trong đó nữ có 1629; đảng viên là 2622; trình độ chuyên môn: trên Đại học 482 người, Đại học, cao đẳng 2727, trung cấp và sơ cấp 803 người; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân và cao cấp 581, trung cấp 541, sơ cấp là 267. Qua 5 năm (2015 - 2020) tổ chức thực hiện, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện nhân rộng, đi vào chiều sâu, lan toả trong đời sống xã hội, thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, tài năng sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trong sự nghiệp đổi mới. Các CĐCS đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; vận động ĐV, NLĐ tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu truyền thống của đất nước, lịch sử của địa phương, của ngành, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, về tổ chức công đoàn...Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục, các CĐCS đã cụ thể hoá các tiêu chí của cuộc vận động với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị. Hàng năm đều có sự thay đổi các tiêu chí theo các chuyên đề của cuộc vận động, do đó đã thu hút được đông đảo ĐV, NLĐ hưởng ứng. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lập trường giai cấp, ý thức trách nhiệm, củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước và nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐV, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong ĐV, NLĐ, các phong trào thi đua yêu nước đã tập trung động viên ĐV, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Để góp phần làm tốt công tác này, các CĐCS đã chủ động đề xuất với chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ được tham gia học tập, đồng thời tuyên truyền để CBCCVCLĐ nhận thức rõ việc học tập nâng cao trình độ là yêu cầu tất yếu để đáp ứng yêu cầu công việc. Qua 5 năm đã có 9.516 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn được tham gia các khoá đào tạo về lý luận chính trị, về quản lý hành chính Nhà nước, về chuyên môn nghiệp vụ, về ngoại ngữ, tin học… Phong trào học tập nâng cao trình độ đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, là cơ sở để mỗi ĐV, NLĐ phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó CĐVC tỉnh đã tích cực vận động ĐV, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, và kết quả hoạt động của các Cụm thi đua. Nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, để thi đua trở thành động lực trong thực hiện công vụ của ĐV, NLĐ là một trong những mục tiêu quan trọng của các phong trào thi đua. Để phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, các CĐCS đã cụ thể hoá các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… gắn với những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống và nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị. Công tác tổng kết, bình xét khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng việc…từ đó đã tạo bầu không khí đoàn kết, tích cực học tập, lao động với năng suất, chất lượng hiệu quả cao.

Thông qua các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, số lượng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp ngày càng tăng. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động, được Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cấp, các ngành tặng cờ, Bằng khen, giấy khen. Các tập thể tiêu biểu như: CĐCS Kho bạc Nhà nước, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Viện KSND, Sở Thông tin & Truyền thông, là những đơn vị 5 năm liên tục đạt phân loại CĐCS xuất sắc. Các cá nhân tiêu biểu như: Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐCS Cục Quản lý thị trường, đồng chí Hà Thu Hằng, Chủ tịch CĐCS Kho bạc Nhà nước, đồng chí Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch CĐCS Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đồng chí Phạm Thanh Cầm, UV BCH CĐCS Cục Hải quan, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, đoàn viên CĐCS Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, …

Xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình thời gian qua, CĐVC tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn vững mạnh. Các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của ĐV, NLĐ về quyền và nghĩa vụ trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; động viên ĐV, NLĐ tích cực tham gia học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sửa đổi luật; tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đời sống xã hội; đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, đề bạt, bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, quản lý. Động viên ĐV, NLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong 5 năm qua đã giới thiệu cho Đảng được 514đoàn viên ưu tú, có 464 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm CĐVC tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC. Kết quả, 100% CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC. Qua đó đã phát huy được tinh thần sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm của ĐV, NLĐ. Vị trí, vai trò của các cấp công đoàn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ CĐCS vững mạnh trở lên bình quân hàng năm đạt 96.6%.

Như vậy, qua tổ chức, triển khai các phong trào yêu nước do CĐVC tỉnh Lạng Sơn phát động, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của Liên đoàn lao động tỉnh, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo ĐV, NLĐ các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của ĐV, NLĐ; xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ ngày càng trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tích cực đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, trong đó phải kể đến đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. CĐVC tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua: Tham mưu giỏi - phục vụ tốt; Lao động giỏi - lao động sáng tạo; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ ĐV, NLĐ; Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, chuẩn an toàn; Thi đua cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Nâng cao chất lượng tham mưu, nêu cao tinh thần phục vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Hiệp

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”