CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Viên chức Việt Nam: Một nhiệm kỳ vượt khó nhưng để lại nhiều dấu ấn

09:52 28-09-23

Với đặc thù lực lượng đoàn viên phần lớn làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp công lập trung ương, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V đã có nhiều đổi mới trong tổ chức, hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật, để lại nhiều dấu ấn về một nhiệm kỳ vượt khó, đầy sáng tạo.

Tổng kết và trao giải Hội thi giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức

Trước thềm Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã dành thời gian trao đổi với phóng viên về những kết quả này.

Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát bối cảnh, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Nhiệm kỳ 2018-2023, là nhiệm kỳ đặc biệt của các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam, khi Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có tổ chức Công đoàn đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành đất nước đứng trước những yêu cầu mới, xuất hiện nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Cả hệ thống chính trị tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt.

Tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhất là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xung đột Nga-Ukraine, sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Mặt khác, từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, phần lớn các địa phương thực hiện giãn cách, các cơ quan, đơn vị, trường học hạn chế số lượng cán bộ, nhân viên đến cơ quan làm việc trực tiếp, song đoàn viên, người lao động của hầu hết các đơn vị vượt mọi khó khăn, làm việc trực tiếp, trực tuyến, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, vừa tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ.

Phóng viên: Trong bối cảnh đó, Công đoàn các cấp đã động viên đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị đạt được kết quả như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Trong bối cảnh nêu trên, với ý chí quyết tâm, các cấp công đoàn đã động viên, cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo môi trường để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung nghiên cứu, tham mưu và phục vụ hoạt động của các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trung ương, đạt nhiều kết quả.

Đoàn viên công tác tại Văn phòng và các ban Đảng Trung ương đã tập trung trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt khối lượng lớn nhiệm vụ tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Điểm nhấn là, đã tham mưu hoàn hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phục vụ các hoạt động và sự kiện đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước.

Đoàn viên công tác tại các cơ quan hành pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia, tham mưu đổi mới chỉ đạo, điều hành, phân cấp, phân quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tích cực tham mưu giúp Chính phủ xử lý các vấn đề phát sinh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, dịch Covid-19 bùng phát; nỗ lực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đoàn viên công tác tại các cơ quan lập pháp, tư pháp tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Quốc hội cả về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, kịp thời xử lý những vấn đề mới đặt ra.

Các cơ quan tư pháp tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và xét xử, có nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng và tội phạm, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Đoàn viên công tác tại cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng chủ động trong việc đổi mới công tác tham mưu về phương pháp vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn viên, người lao động công tác tại các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản đã bám sát thực tiễn cuộc sống, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục; truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt; phản bác các thông tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật, góp phần ổn định chính trị, phát triển đất nước.

Đoàn viên công tác tại các cơ quan đào tạo, nghiên cứu khoa học nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng về nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong bối cảnh mới; tập trung đổi mới quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu.

Tích cực tham mưu, phản biện các chủ trương, chính sách, đóng góp quan trọng vào nghiên cứu lý luận, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ quốc gia.

Đoàn viên công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng chủ yếu là phục vụ tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thái độ phục vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo, lao động với năng suất cao, chất lượng tốt; vượt mọi khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành, gắn bó với cơ quan, đơn vị, đóng góp cho sự phát triển liên tục của các doanh nghiệp, đơn vị.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để có những kết quả nêu trên, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chắc chắn đã được thực hiện tốt. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật ?

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu: Là công đoàn ngành có đội ngũ đoàn viên trình độ cao và nhạy bén trong việc tiếp cận chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam rất quan tâm đổi mới phương thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền, vận động, bảo đảm ngày càng hiện đại, hấp dẫn, thuyết phục.

Tính từ đầu nhiệm kỳ các cấp Công đoàn Viên chức đã tổ chức hơn 3.000 hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm và gần 250 cuộc thi, với nhiều chủ đề khác nhau thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn tổ chức thực hiện, bám sát chuyên đề toàn khóa và chủ đề từng năm, gắn với nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Công đoàn Viên chức đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, người lao động về tác hại và cách thức phòng tránh dịch; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định của địa phương trong phòng chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội; tích cực tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, Công đoàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong mỗi đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ qua đã có hơn 400 hội thao, hội diễn được công đoàn các cấp tổ chức, đã phối hợp tổ chức bốn Giải Thể thao toàn ngành thu hút hơn 1.500 đoàn viên và người lao động tham gia.

Với đặc thù và trọng trách của mình, các cấp Công đoàn Viên chức luôn đặc biệt coi trọng nhiệm vụ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn viên tại nhiều cơ quan trực tiếp tham mưu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và Công đoàn Việt Nam; tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đã có hàng trăm nghiên cứu, bài viết sắc sảo đấu tranh trực diện với những luận điệu vu khống, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ ta và Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng”, thu hút sự tham gia, quan tâm của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Để đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, Công đoàn Viên chức Việt Nam đi đầu công đoàn cả nước xây dựng và triển khai Đề án Tổng đài nhắn tin tự động cho đoàn viên công đoàn, coi trọng sử dụng các kênh thông tin, tuyên truyền mới như: Tổ chức các cuộc thi trực tuyến kết hợp với sân khấu hóa, điển hình là Cuộc thi “Nghị quyết của Đảng và hành động của chúng ta”.

Tổng đài đi vào hoạt động đã giúp Công đoàn Viên chức gửi tin nhắn thông tin, tuyên truyền đồng loạt đến cán bộ, đoàn viên mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời, diện rộng…

Một nhiệm kỳ gian khó nhưng thành công đã khép lại, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn biết ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ban, bộ, ngành; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động.

Chúng tôi hy vọng, nhiệm kỳ mới Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các cán bộ, công thức, viên chức, người lao động.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Báo Nhân dân

https://nhandan.vn/mot-nhiem-ky-vuot-kho-nhung-de-lai-nhieu-dau-an-post774765.html

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”