CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Công đoàn Viên chức Việt Nam thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

17:41 05-12-23

Ngày 05/12/2023, tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì và trực tiếp báo cáo tại hội nghị.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước đang ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì và trực tiếp báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông cho biết, tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đoàn đại biểu của Công đoàn Viên chức Việt Nam có 39 đại biểu, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành, thảo luận và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Trong khuôn khổ các hoạt động, chương trình Đại hội, Đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động của Đại hội: phối hợp với Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn tổ chức Diễn đàn số 04 thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại trụ sở Văn phòng Quốc hội; Đại biểu thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 04; tham gia triển lãm trưng bày các sản phẩm tiêu biểu, các công trình, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu đặc trưng theo ngành nghề, địa phương của công nhân lao động Việt Nam chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thông qua các diễn đàn, các phiên thảo luận, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Tại phiên trọng thể sáng ngày 02/12/2023. Đại hội vinh dự được đón: đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Quang cảnh hội nghị

Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 177 đồng chí, bầu tại Đại hội 168 đồng chí; thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII là 31 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII; bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII và bầu 5 đồng chí Phó Chủ tịch Tỏng Liên đoàn khóa XIII, gồm: Đồng chí Phan Văn Anh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Thái Thu Xương, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, và đồng chí Nguyễn Xuân Hùng; thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII là 19 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu 17 đồng chí tham gia Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII và bầu đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông cho biết, trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam các cấp đã có nhiều tổ chức hoạt động hướng đến Đại hội, đồng chí biểu dương những kết quả, nỗ lực của Công đoàn Viên chức Việt Nam các cấp, các ban chuyên môn của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp phục vụ, thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, phối hợp với các cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội. Nổi bật trong đó có hoạt động tham gia trưng bày các mô hình, sản phẩm khoa học công nghệ của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ tại triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, các công trình, sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, người lao động Công đoàn Việt Nam.

Không gian trưng bày mô hình, sản phẩm khoa học công nghệ của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đại diên cho Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia triển lãm tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Đông đề nghị trong thời gian tới, các công đoàn trực thuộc nhanh chóng tổ chức thông tin, tuyên truyền về kết quả của Đại hội tới toàn thể đoàn viên, người lao động. Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết của Đại hội, các đơn vị tiến hành triển khai thực hiện thông qua các chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, để Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sớm đưa vào cuộc sống./.

Tiến Dũng

 

 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”