CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Đại hội Đại biểu Công đoàn Thanh tra Chính phủ lần thứ XXI

13:52 07-08-23

Sáng ngày 04/8/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và gần 150 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTCP khóa XX nhiệm kỳ 2018 - 2023 nêu rõ: Công đoàn Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi đơn vị, của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ qua đã có sự khởi sắc; nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phong trào có sự đổi mới thiết thực, hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến với cấp uỷ, lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra những năm tới. 

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội XXI Công đoàn Thanh tra Chính phủ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên phát huy truyền thống gần 80 năm xây dựng và trưởng thành ngành Thanh tra Việt Nam, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra; vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXI, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả nổi bật nhất là thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, tạo khí thế sôi động, tinh thần đoàn kết để đoàn viên công đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng vào những thành quả Thanh tra Chính phủ thực hiện được.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có những thay đổi rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động. Công đoàn TTCP đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Trong đó, những kết quả đạt được đã tạo nên dấu ấn của nhiệm kỳ như: Công đoàn đã chủ động vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh ra, thực hiện văn hóa thanh tra; Công đoàn Thanh tra Chính phủ cũng có nhiều cố gắng trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, công tác nữ công, v,v…

Đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đồng tình với tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành Công đoàn nêu; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ khoá XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện tốt 4 nội dung, nhiệm vụ, cụ thể: Thứ nhất, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền hoạt động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên. Từ đó, xây dựng một tập thể đoàn kết, thực sự trở thành một mái ấm của sự sẻ chia, nghĩa tình với tinh thần trách nhiệm. Thứ hai, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thứ ba, Công đoàn tham gia cùng với chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ công chức, viên chức nói chung. Thứ tư, từ việc nâng cao chất lượng cán bộ, cần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua các cuộc vận động để phối hợp hoàn thành khối lượng công việc ngày càng lớn, vất vả, nặng nề trong lĩnh vực thanh tra.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XXI gồm 13 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”