CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Đại hội đại biểu Công đoàn Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

10:56 31-07-23

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Ủy ban Dân tộc khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”.

Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Ủy ban Dân tộc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr; lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng các đại biểu là đoàn viên Công đoàn Ủy ban Dân tộc. Về phía khách mời, có đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa VII, Công đoàn Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2023, trong đó Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ VII Công đoàn Ủy ban Dân tộc đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của Ủy ban Dân tộc. Ban Thường vụ Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành Chương trình hành động toàn khóa, đã xây dựng các quy chế hoạt động, các nghị quyết chuyên đề sát thực với tình hình thực tiễn. Kịp thời quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn Viên chức Việt Nam và chỉ đạo của Đảng ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và đề ra biện pháp chỉ đạo phong trào. Nhờ đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết công đoàn cấp trên. 100% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn. Hằng năm có trên 85% đoàn viên công đoàn được xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc. 100% đoàn viên và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Giới thiệu cho Đảng để bồi dưỡng và kết nạp 30 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn Ủy ban Dân tộc khóa VIII, Công đoàn Ủy ban Dân tộc tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, tổ nữ công; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương các hoạt động của Ủy ban Dân tộc đối với các tổ chức Công đoàn khối và đóng góp chung cho hoạt động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các hoạt động đã có nhiều khởi sắc, triển khai toàn diện các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và đạt được nhiều thành tích, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn viên chức Việt Nam. Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Anh đề nghị Công đoàn Ủy ban Dân tộc cần đẩy mạnh phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban phát huy hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đoàn viên; thúc đẩy các phong trào thi đua; cùng lãnh đạo Ủy ban cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng; làm tốt vai trò thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; lắng nghe ý kiến cán bộ đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nhanh chóng ổn định tổ chức, kế thừa kinh nghiệm, hoàn thiện quy chế hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhận định, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Ủy ban Dân tộc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc.

Đồng chí Cầm Văn Thanh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc khoá VIII cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  có nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng phương châm của Đại hội “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động để vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Ủy ban Dân tộc theo quy định. Phải xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới. Tôi mong rằng các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn, khẩn trương phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, sớm cụ thể hoá Nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, quyết định, kết luận của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc khóa VIII đã tổ chức họp Phiên thứ nhất. Kết quả Phiên họp thứ nhất, đã bầu đồng chí Nguyễn Thu Minh - Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc; đồng chí Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc; đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số là Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ủy ban Dân tộc. Các ủy viên ban chấp hành: Trần Tuấn Anh, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Chính, Trần Văn Đoài, Nguyễn Thị Hiếu, Lê Thị Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Mạnh Tuấn.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân.

Viết Đoàn

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”