CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

10:51 31-07-23

Ngày 26/7/2023, Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 với gần 140 đại biểu là đoàn viên công đoàn Cơ quan.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và đại diện các công đoàn Khối thi đua VII: Công đoàn Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan và đoàn viên công đoàn đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023 đề ra; hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tại Đại hội các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2019-2023 Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028; Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng những kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, đồng chí rất mong lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn Cơ quan; Ban Chấp hành Công đoàn cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng tình cảm của đoàn viên công đoàn; tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước để nhiều đoàn viên công đoàn tham gia; đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức các hoạt động và làm tốt nhiệm vụ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức tại cơ quan; nâng cao chất lượng tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong nhiệm vụ chính trị của cơ quan… Đồng chí đề nghị, đại biểu dự Đại hội nêu cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, uy tín cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội III nhằm đưa phong trào công đoàn của Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát triển.

 

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Ban, nhiệm kỳ 2019-2023 đạt được. Thời gian tới, đồng chí đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng; phải liêm chính, công tâm, khách quan và nhạy bén về chính trị; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phối hợp với lãnh đạo Ban và Thủ trưởng các vụ, đơn vị để thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; Công đoàn cần ý thức và làm tốt hơn nữa vai trò là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan trong việc chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ, công chức; xây dựng môi trường làm việc của cơ quan theo tinh thần “làm việc hết mình, sống thật nghĩa tình” để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đực, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Nội chính Trung ương luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Cơ quan Ban Nội chính Trung ương luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững truyền thống “Trung thành – Liêm chính – Bản lĩnh – Tận tụy – Sáng tạo”.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 Đại hội cũng đã đoàn kết, tập trung để tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 với 11 đồng chí; bầu 02 đồng chí tham dự Đại hội lần thứ VI  Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các đại biểu dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo bước chuyển biến mới, tích cực trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu và phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận,… của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Công đoàn các cấp; 100% các Tổ công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; xây dựng người cán bộ, đảng viên, công đoàn viên Ban Nội chính Trung ương “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo”; 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực thi đua lao động, sáng tạo, tham gia cải cách hành chính, hoạt động công đoàn, hoạt động xã hội; 100% cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên, công đoàn Khối thi đua số VII phát động, trong đó có cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu "Gương mặt của năm" của Công đoàn viên chức Việt Nam…

    Với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, phát huy truyền thống, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục sáng tạo, đổi mới hoạt động, tạo nên sức mạnh mới, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Tại Đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm” cho 02 đoàn viên Công đoàn Ban Nội chính Trung ương; trao Bằng khen tặng 04 Tổ Công đoàn và 03 Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh; Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương tặng quà các cán bộ là con gia đình Liệt sĩ, thương binh nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) đang công tác tại Ban Nội chính Trung ương.

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”