CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Đề ra 11 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV.

16:28 10-11-23

Ngày 05/11/2023, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Đô - UVBTV, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và các đồng chí UVBCH, UBKT Công đoàn Viên chức thành phố.

Đ/c Nguyễn Thành Đô – UV.BTV Trưởng Ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM thông qua nội dung và Chương trình đề ra 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu hàng năm có 80% CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên được bồi dưỡng nghiệp vụ; 85% CNVC-LĐ được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 83% được ký kết thỏa ước lao động tập thể, 30% đạt loại A; 75% đoàn viên Công đoàn được chăm lo chương trình phúc lợi; phấn đấu 100% bữa ăn giữa ca của công nhân tại khu vực Công nghệ cao đảm bảo theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 75% được công nhận phụ nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; 90% CĐCS làm tốt công tác tự kiểm tra Điều lệ và tài chính; chỉ tiêu thu tài chính Công đoàn đạt 95% chỉ tieu giao; đến hết nhiệm kỳ tỷ lệ kết nạp đoàn viên Công đoàn đạt 96% người lao động; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên Công đoàn ưu tú sang Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Hội nghị trao đổi đề ra nhiều giải pháp thực hiện, tập trung rà soát, phối hợp sở ngành, hoàn thiện cơ chế, chính sách về lao động, đặc biệt là chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập cho đoàn viên, người lao động trực thuộc Khối./.

Nguồn: Công đoàn Viên chức TPHCM

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”