CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Đổi mới phương pháp hoạt động, đẩy mạnh phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động nữ công tại Công đoàn Bộ Ngoại giao

10:37 07-03-19

Tại Bộ Ngoại giao, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới luôn được quan tâm và nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Bộ Ngoại giao. Cán bộ nữ luôn được tạo điều kiện để phát huy năng lực và sở trường của mình để đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành. Với tỷ lệ nữ chiếm hơn 40% tổng số cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao, lực lượng cán bộ nữ hiện nay đang là lực lượng quan trọng trong các hoạt động chính trị đối ngoại của Bộ Ngoại giao.Thời gian qua. phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động nữ công tại Công đoàn Bộ Ngoại giao đã thực sự khởi sắc và có nhiều đổi mới, phát triển theo chiều sâu, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn của Ngành. Có được những kết quả trên, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã chủ động trong việc đổi mới phương pháp hoạt động, đẩy mạnh phong trào nữ CBCCVCLĐ và hoạt động nữ công.

Trong quá trình hoạt động, Ban Nữ công Công đoàn Bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ theo nguyên tắc: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ định hướng chính sách nữ trong Bộ và Ban Nữ công tổ chức triển khai. Cho đến nay, hai Ban hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Các thành viên đều chấp hành tốt quy chế hoạt động của Ban, tham dự đầy đủ các buổi họp định kỳ của Ban, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động cả năm, từng quý và từng tháng, có tinh thần và trách nhiệm cao trong chỉ đạo, đôn đốc các hoạt động nữ theo sự phân công. Mạng lưới cán bộ làm công tác nữ được chọn cử tại các đơn vị đều là những cán bộ nhiệt huyết với công việc, vừa được trang bị những kiến thức chung về bình đẳng giới và phương pháp tuyên truyền, vận động để công tác nữ đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao vừa được tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn về công tác nữ và có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Nữ công Công đoàn Bộ.

Thời gian qua, Ban Nữ công công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ đã chủ động, sáng tạo trong việc vận động, tổ chức các phong trào sát với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nữ. Đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, đồng thời vận động chị em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; quan tâm và coi trọng việc học tập, đổi mới và nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, năng lực, kỹ năng hoạt động phong trào cho cán bộ nữ. Hoạt động nữ công các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ngày một phong phú và thiết thực. Nhiều cán bộ nữ công nhiệt tình, chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ban Nữ công các cấp thuộc Công đoàn Bộ đã nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất của các đơn vị về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới cũng như cách thức tổ chức thực hiện các biện pháp đó; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại và xử lý vi phạm quy định về bình đẳng giới; bảo đảm hỗ trợ về tài chính cho các hoạt động nữ và bình đẳng giới, đa dạng nguồn tài chính phục vụ công tác nữ (ngân sách nhà nước, quỹ công đoàn…). Chế độ thông tin, báo cáo luôn được Ban Nữ công đảm bảo và thực hiện dưới nhiều hình thức, như bằng văn bản, đưa lên mạng nội bộ hoặc đăng trên các loại bản tin nội bộ…

 Các hoạt động nữ công gắn kết với công tác đối ngoại, công tác chuyên môn luôn được Công đoàn Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ quan tâm, chú trọng. Hình thành khuôn khổ hợp tác thường niên giữa cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào, sự hợp tác này nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa hai nước Việt - Lào; hỗ trợ hoạt động của Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội; hỗ trợ  tổ chức giao lưu giữa Phu nhân Bộ trưởng với nữ Đại sứ và phu nhân Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội và đối tác nhân kỷ niệm Ngày ASEAN…các cuộc giao lưu trên đã có hiệu quả thiết thực, đóng góp vào hoạt động đối ngoại chung của Bộ, góp phần tăng thêm hiểu biết và kinh nghiệm về công tác nữ, đồng thời quảng bá hình ảnh và đất nước Việt Nam. Hoạt động này có tác dụng tốt và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Công đoàn Bộ đã phát động tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; triển khai tốt các hoạt động truyền thống như mit tinh kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; chăm lo sức khỏe nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ nữ (tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tổ chức các lớp học yoga, aerobic, thái cực trường sinh đạo….. Tổ chức các hoạt động gắn kết với công tác đối ngoại, công tác chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu, đóng góp vào xây dựng chế độ, chính sách của Bộ liên quan đến cán bộ nữ hoặc lồng ghép giới, bình đẳng giới.

Hàng năm Công đoàn Bộ tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về "Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nữ phục vụ hội nhập quốc tế" ; “Phong cách giao tiếp, ứng xử đối ngoại đối với cán bộ nữ ngoại giao” ; về sức khỏe; về dinh dưỡng;  kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế, những vấn đề đặt ra đối với cán bộ nữ ngoại giao. Cử cán bộ nữ tham dự các lớp/khóa tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng quản lý, kỹ năng hoạt động đối ngoại cho cán bộ nữ do bộ hoặc các bộ/ban, ngành khác tổ chức. Các khóa học/tập huấn trên đã được chị em tham gia tích cực và đánh giá cao.

Ban Nữ công Công đoàn Bộ huy động mỗi cán bộ nữ đóng góp 01 ngày lương/năm cho hoạt động từ thiện với 2 đối tượng chính là phụ nữ nghèo và trẻ em nghèo trong cả nước. Công đoàn Bộ đã làm công tác tham mưu, tham gia đóng góp vào việc xây dựng chế độ chính sách của Bộ liên quan đến cán bộ nữ hoặc lồng ghép giới: Đại diện nữ luôn được tham gia đề xuất ý kiến trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng ngành, đến công tác bố trí sắp xếp cán bộ như điều động, luân chuyển, phong hàm ngoại giao, chuyên gia cấp Bộ và cấp Vụ; đóng góp ý kiến cho các đơn vị về chính sách nữ và quy hoạch lãnh đạo nữ tại các đơn vị, tham gia hội đồng luân chuyển hàng năm của Bộ.

Có thể thấy rằng, phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động nữ công tại Công đoàn Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáng ghi nhận. Công tác bình đẳng giới cũng như các hoạt động phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động được triển khai thuận lợi trong bối cảnh hành lang pháp lý về bình đẳng giới ngày càng được hoàn thiện. Công tác nữ công đã thực sự khởi sắc và có nhiều đổi mới, phát triển theo chiều sâu, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn của Ngành, thực sự tạo ra động lực hỗ trợ cán bộ nữ không ngừng phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua học tập, công tác tốt góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua.

BTG 

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”