CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Hải Dương: xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “"Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính Sáng tạo"

08:43 08-08-22

Ngày 28/7/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC về thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm (2017-2022), từ cuộc vận động và các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ công chức, viên chức, lao động được duy trì và phát triển tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong 5 năm có trên 20.000 lượt công chức, viên chức, lao động tham gia các đợt tập huấn, lớp học ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có gần 5.000 lượt cán bộ công đoàn làm công tác thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm có 95,2% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, 98,6% tập thể đạt tập thể CĐCS vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, CCVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành TW và cấp tỉnh; 95% tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 25% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được các cấp, ngành khen thưởng. Có 05 CBCCVC được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo.

Để cuộc vận động phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thời gian tới các cấp công đoàn trong khối viên chức tiếp tục căn cứ vào nội dung, tiêu chí cuộc vận động để triển khai hiệu quả. Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ theo dõi, đánh giá xếp loại thi đua và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Tại hội nghị, 2 tập thể, 5 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc vận động; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công đoàn.

Kiều Châu (TH)

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”