CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Hội nghị lần thứ 33 (khóa XII) Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

08:52 06-03-23

Ngày 27/2/2023, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 khóa XII diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự có các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực, các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương; đại diện các ban Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị sẽ bàn về các vấn đề của dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Báo cáo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Tờ trình đề nghị lựa chọn, chỉ định Đại hội điểm Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh các nội dung trên, Hội nghị sẽ cho ý  kiến vào Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động; Tờ trình bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Báo cáo phương án xử lý, sắp xếp tài sản công của tổ chức Công đoàn và công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Trình bày Tờ trình kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn, chỉ định Đại hội điểm Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ: Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Thường trực dự kiến số lượng đại biểu chính thức triệu tập dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là 1.100 người, lần này số lượng đại biểu triệu tập đông hơn, đảm bảo cơ cấu của các khu vực.

Đối với nội dung này, các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bàn thảo về tỉ lệ phân bổ đại biểu trên cơ sở tổng số đoàn viên Công đoàn; ngành, địa phương, tổng công ty, doanh nhà nước và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước…

Đồng chí Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, sẽ báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Bí thư số đại biểu là 1.100. Số lượng này căn cứ trên cơ sở 12 triệu đoàn viên Công đoàn, tăng khoảng 20% số đoàn viên so với Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở đó để thống nhất mức tối thiểu và mức tăng thêm số lượng trong cơ cấu đại biểu, trong đó thống nhất khối doanh nghiệp nhà nước tối thiểu là 1 đại biểu. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị uỷ quyền Thường trực Đoàn Chủ tịch phân bổ sau khi có ý kiến chính thức của lãnh đạo.

Vấn đề chọn đơn vị đại diện Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương để tổ chức Đại hội điểm, sau khi các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch cho ý kiến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang kết luận uỷ quyền Thường trực Đoàn Chủ tịch bàn bạc, lựa chọn đơn vị Đại hội điểm của Công đoàn ngành Trung ương; Liên đoàn Lao động địa phương; đối với khối Công đoàn tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thì quyết định chọn Công đoàn Cao su Việt Nam.

Một số nội dung được trao đổi về kết quả hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 có 8.640.560 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các họat động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng, tăng 4,44%, số tiền chăm lo bình quân/đoàn viên, người lao động trị giá 707.000 đồng, tăng 8,7% so với Tết 2022. Trong tổng số kinh phí chăm lo, các cấp công đoàn chi từ nguồn tài chính công đoàn 3.016 tỷ đồng; kêu gọi xã hội hóa ủng hộ nguồn kinh phí chăm lo cho đoàn viên, người lao động 3.094 tỷ đồng...

Thái Hòa

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”