CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn VCCI khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

09:07 08-06-23

Mới đây, BCH Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tham dự hội nghị có 10 đại biểu là Ủy viên BCH Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Liênđoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khóa V nhiệm kỳ 2023-2028; nhất trí số lượng và danh sách bầu Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VCCI khóa V là 05 đồng chí gồm: Đồng chí Bùi Quang Cường, đồng chí Nguyễn Anh Đức, đồng chí Mai Thị Diệu Huyền, đồng chí Nguyễn Ích Hạnh và đồng chí Lê Thị Kim Thành.

Với sự nhất trí cao, Hội nghị nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Anh Đức là Chủ tịch Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Mai Thị Diệu Huyền và đồng chí Bùi Quang Cường là Phó Chủ tịch Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khóa V nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng và danh sách Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn VCCI khóa V được Hội nghị bầu 03 đồng chí, trong đó đồng chí Mai Thị Diệu Huyền là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Hoàng Minh Dũng và đồng chí Mai Hồng Ngọc là Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn VCCI khóa V.

Hội nghị cũng nhất trí số lượng và danh sách bầu Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VCCI khóa V là 05 đồng chí gồm: Đồng chí Bùi Quang Cường, đồng chí Nguyễn Anh Đức, đồng chí Mai Thị Diệu Huyền, đồng chí Nguyễn Ích Hạnh và đồng chí Lê Thị Kim Thành.

Hội nghị kêu gọi toàn thể các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn nêu cao tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy thế mạnh, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Công đoàn VCCI khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

VCCI

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”