CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam Lần thứ chín, nhiệm kỳ 2018 - 2023

21:24 04-08-22

           Ngày 2/8/2022, Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ chín, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; tham dự có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra.

(Đ/c Hoàng Bảo Trung báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022)

           Hội nghị đã nghe và thảo luận bản dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với 2 dự thảo báo cáo và tập trung góp ý, bổ sung hoạt động của ủy ban kiểm tra năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn quốc, ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khắc phục khó khăn và tiến hành được 86 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 80 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài sản công đoàn; 26 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó tập trung giám sát chi hỗ trợ covid-19 và các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán cho đoàn viên. Qua công tác kiểm tra đã góp phần giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

           Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông đánh giá cao dự thảo báo cáo, đã ngắn gọn, rõ ràng, có những phân tích, nhận định sâu, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong báo cáo đã nêu rõ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nên đã ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn nói chung, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có những giải pháp, cách làm phù hợp với thực tế để đáp ứng yêu cầu, kế hoạch kiểm tra đã đề ra. Đồng chí cũng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra và gợi mở một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian sắp tới. Đồng thời yêu cầu ủy ban kiểm tra hoàn thiện báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Viết Đoàn

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”