CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Hội thảo “Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”

12:33 18-08-23

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thực hiện chương trình phối hợp năm 2023 giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ, ngày 17/8/2023, tại Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thảo “Công đoàn viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (giữa), đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (bìa trái), đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì Hội thảo

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chủ trì Hội thảo; Hội thảo có sự tham gia các nhà khoa học và cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các ban, bộ, ngành và các địa phương đến từ 36 công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và 16 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (Bắc – Trung – Nam).

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: “Đây là hội thảo quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Chúng ta cần ý thức rằng, các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh để giành được độc lập cho dân tộc, xây dựng nhà nước kiểu mới dân chủ nhân dân. Các thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ thành quả đó, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị, trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, các nhà quản lý, cán bộ công đoàn phát huy dân chủ, cùng nhau thảo luận, tranh luận làm rõ nội dung, phương thức, yêu cầu công đoàn viên chức tham gia cải cách hành chính và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định đóng góp và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong sự nghiệp vẻ vang này. Từ kết quả của Hội thảo, từng địa phương, đơn vị phát huy, lan tỏa nội dung, yêu cầu trách nhiệm của từng đoàn viên tham gia cải cách hành chính, không chỉ ở các cơ quan hành chính mà cả trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được có 21 bài tham luận của các đại biểu, tập trung làm rõ một số nội dung: Phân tích, nhận định và đánh giá chuyên sâu một số nội dung về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Vai trò của tổ chức công đoàn viên chức các cấp trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… Các bài tham luận đã đi vào phân tích phương pháp tổ chức thực hiện, kết quả, những giải pháp và kinh nghiệm của công đoàn đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện thực, những kiến nghị, đề xuất với công đoàn cấp trên và cơ quan chức năng.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Công đoàn Viên chức Việt Nam và công đoàn viên chức các địa phương có trách nhiệm rất lớn trong thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, công đoàn viên chức Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đoàn viên; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Các Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Công đoàn viên chức các cấp có vai trò rất lớn trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách hành chính. Không chỉ dừng ở thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức mà từng đoàn viên trong Khối, đồng thời là người thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kết quả hội thảo gợi ý nhiều nội dung có giá trị để Công đoàn viên chức Việt Nam thể hiện trong văn kiện Đại hội VI sắp tới.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, từ những ý kiến đóng góp thẳng thắn, những kinh nghiệm thực tiễn từ đại diện các công đoàn bộ, ban, ngành, địa phương, người lao động, các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính Nhà nước hướng tới mục tiêu vì lợi ích của người dân và xã hội từ đó nâng cao trách nhiệm cho đoàn viên công đoàn là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ. Hội thảo khẳng định quyết tâm của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hướng tới một nền dân chủ, công bằng, công lý, hiện đại, nhân văn, mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và thịnh vượng cho đất nước.

                                                                                                Tiến Dũng

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”