CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đai hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Khối thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

09:17 27-12-18

Sáng ngày 25/12/2018, tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, Khối thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.       

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí cán bộ làm công tác thi đua của các Công đoàn trong Khối.

 Tại Hội nghị, đơn vị Khối trưởng và Khối phó đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả mà Khối III đã đạt đươc trong năm 2018, trong đó có các nội dung cụ thể: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) và  đoàn viên công đoàn, trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm tư, tư tưởng của CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn. Triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là những bài học về Bác Hồ với CBCCVC-LĐ và tổ chức công đoàn. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tăng cường lắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan , đơn vị; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao đóng góp của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước nói chung, đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng những thành tích mà Khối thi đua III đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là những hoạt động thiết thực và hiệu quả của các đơn vị trong khối. Trong năm 2019 Khối thi đua III cần tiếp tục gắn kết hơn nữa và phát huy thế mạnh của Khối để đẩy mạnh các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã bầu Công đoàn Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam làm Trưởng Khối thi đua III năm 2019.

Quang Bách VOV

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”