CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Nhìn lại hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

13:41 31-01-19

Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2016 - 2020, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đẩy mạnh; Chính phủ có nhiều giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, giá cả và lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số tài chính tiền tệ đều tích cực; là năm ghi dấu ấn quan trọng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, việc tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) thể hiện cam kết đổi mới, hội nhập quốc tế và khẳng định vai trò địa vị chính trị của Việt Nam. Năm 2018, cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt của tổ chức Công đoàn, thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đã mở ra chặng đường mới cho các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Trong năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức đã tập trung tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện cải cách hành chính nhà nước; vận động CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Đây cũng là năm các cấp công đoàn có nhiều cố gắng trong việc đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Cùng với hình thức tuyên truyền truyền thống, các hoạt động thực tế như tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền đã mang lại hiệu ứng tuyên truyền, vận động tốt. Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhà tình nghĩa cho đoàn viên, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho hơn 190 đoàn viên, người lao động với trị giá trên 110 triệu đồng. 25 công đoàn tổ chức các hoạt động đối thoại với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo doanh nghiệp, thu hút được hàng nghìn lượt đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia.

Các cấp công đoàn đã căn cứ vào tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình để cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng, hiệu quả” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,... Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa thành gần 100 phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình, đồng thời xây dựng những tiêu chí mới cho phù hợp; Việc đổi mới phong trào thi đua được thực hiện từ khâu phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra, đánh giá đến tổng kết khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới. Từ đó, đã có nhiều đề tài, đề án, sáng kiến, sáng tạo góp phần tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời triển khai ứng dụng khoa học vào sản xuất kinh doanh và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành.

Một trong những kết quả quan trọng trong năm qua phải kể đến là các cấp công đoàn đã tích cực vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng nhiều văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.  Đặc biệt phải kể đến việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận quan trọng;  tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc cán bộ đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật; tham mưu cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính tại các bộ, ngành.

Các cấp công đoàn đã tập trung tham gia, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động..., hiện có trên 98% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được đóng BHXH, BHYT. Hầu hết công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tham gia các hội đồng nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thực khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách đối với lao động nữ…; tích cực phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; chăm lo đời sống, vật chất, cải thiện thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Công tác tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động ngày càng bảo đảm dân chủ, công khai, đoàn kết.. Một số đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng, giám đốc, ban chấp hành công đoàn và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn thường xuyên được quan tâm chăm lo, cải thiện; 100% các công đoàn đều tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đơn vị, ngành; kịp thời thăm hỏi, động viên chia sẻ với đoàn viên và gia đình khi ốm đau, hoạn nạn, nhiều công đoàn đã trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.  Công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động được chủ động xây dựng. Trong năm, đã có hơn 200 cuộc tư vấn pháp luật miễn phí cho người lao động được thực hiện qua nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp tại chỗ, tư vấn qua điện thoại, hướng dẫn, đưa các tình huống và trả lời, giải đáp trên Website. Các cấp công đoàn luôn chủ động triển khai và thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện của ngành nói chung và của địa phương nói riêng, ủng hộ đồng bào bị  thiên tai bão lũ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”…với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trong điều kiện nguồn phát triển đoàn viên hạn chế, các cấp CĐVC luôn chú trọng tuyên truyền và kết nạp 100% đối tượng đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn. Trong năm 2018 đã phát triển mới được 418 đoàn viên; bàn giao 12 Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố về địa phương quản lý với 127 đoàn viên. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp công đoàn viên chức tiếp tục duy trì, đồng thời với việc quan tâm chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Tỷ lệ công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh năm 2018 đạt trên 93%. Công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và trên 70%  số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2018, các cấp công đoàn luôn nỗ lực trong việc lựa chọn nội dung và làm mới trong từng hoạt động công đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên hưởng ứng.  

Việc thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính đến các công đoàn được tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện để các cấp công đoàn phát huy tính chủ động, linh hoạt, khai thác mọi tiềm năng nhằm tăng nguồn thu phục vụ hoạt động phong trào. Với tinh thần tiết kiệm chi hành chính, ưu tiên kinh phí phục vụ hoạt động phong trào đã góp phần đẩy mạnh hoạt động của công đoàn các cấp, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Hệ thống tổ chức UBKT công đoàn các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục được được củng cố, ổn định và phát triển. Năm 2018, các cấp Công đoàn đã tổ chức 640 cuộc kiểm tra, trong đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiến hành 09 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn tại các công đoàn trực thuộc. Thông qua hoạt động kiểm tra nâng cao ý thức chấp hành điều lệ công đoàn, phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ

Hoạt động nữ công trong các cấp Công đoàn Viên chức có nhiều nét mới cả về hình thức và nội dung. Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tháng hành động vì Trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhiều công đoàn đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ. Việc chăm lo cho con CBCCVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh.Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục được duy trì, qua đó tăng cường tình đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động công đoàn.

Năm 2019 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn  Việt Nam,  tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; đây cũng là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và là năm đầu tiên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực, tạo nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Với chủ đề hoạt động: “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở”, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; cập nhật, bổ sung nội dung mới, cụ thể hoá, triển khai Nghị quyết trong tất cả các cấp công đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc đôn đốc, kiểm tra, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể; rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, kết quả đạt được.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo tính linh hoạt, hiện đại, thuyết phục và sâu rộng, quan tâm ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là giáo dục đoàn viên, người lao động về ý thức trách nhiệm công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tuyên truyền, tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), 25 năm Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 – 02/7/2019) nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam cũng như Công đoàn Viên chức Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua, gắn biển công trình, tôn vinh phần việc, tạo nên cao trào thi đua, thu hút đổng đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao hiệu quả việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, lan toả, rõ sản phẩm, rõ điển hình, gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia tích cực vào nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nề nếp, chặt chẽ các khâu của việc tổ chức và phát động các phong trào thi đua: lựa chọn phong trào, đăng ký thi đua, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết - khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tập trung là các phong trào:  “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Điểm nhấn là triển khai trong toàn hệ thống Giải thưởng “Gương mặt của năm”; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị phát động, lựa chọn, công bố và trao giải thưởng này hàng năm vào dịp Hội nghị cán bộ, công chức của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng  của đoàn viên, người lao động, nhất là các lợi ích về chính trị, tinh thần, các chế độ chính sách cho người lao động. Chủ động tham gia xây dựng các nội quy, quy chế nội bộ tại từng cơ quan, đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động. Chỉ đạo các cấp công đoàn động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật, trọng tâm là Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật đối với CBCCVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện các ký kết thỏa thuận, hợp tác với các đơn vị về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện của tổ chức công đoàn trong việc tham gia các hội đồng của cơ quan, đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Quan tâm động viên, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên gia đình chính sách, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác hoặc làm nhiệm vụ đặt biệt theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động đoàn viên đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện.

Thứ năm, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan chuyên môn vững mạnh. Thực hiện quản lý đoàn viên bằng phần mềm theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn gắn với thực hiện đổi thẻ đoàn viên; đổi mới công tác đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở; thực hiện đánh giá đối với đoàn viên khu vực nhà nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức tốt các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn theo các chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với một số bộ, ngành năm 2019, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Phấn đấu mỗi cán bộ công đoàn của Công đoàn Viên chức Việt Nam không chỉ là cán bộ đoàn thể, vận động đoàn viên, người lao động mà còn phải là chuyên gia về tư vấn, thương lượng, đối thoại, chia sẻ và thuyết phục cán bộ công chức, viên chức, lao động. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tham gia bảo vệ Đảng, góp ý phản biện xây dựng Đảng và chính quyền, cơ quan chuyên môn trong sạch, vững mạnh.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong các cấp công đoàn, nhất là đối với các chủ trương mới, quan trọng và công tác tài chính; chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của công đoàn cấp trên, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện công tác tài chính công đoàn; mở rộng và tăng cường giám sát; kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt công tác tư vấn pháp luật tại cơ sở.

Thứ bảy, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn, hướng dẫn đôn đốc công đoàn cơ sở thu đoàn phí. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát thu, chi, quản lý tài chính của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tiết giảm chi hành chính, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động, đoàn viên công đoàn. Triển khai tốt các chủ trương, quy định mới về công tác tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ tám, đổi mới công tác nữ công theo hướng tổ chức các phong trào thiết thực phù hợp với đối tượng nữ của Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như yêu cầu của việc thực hiện bình đẳng giới; hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhân các ngày kỷ niệm vàlLàm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực hiện tốt kế hoạch đối ngoại đã được Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cần đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng khoa học, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, thực chất và hiệu quả; tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng để tổ chức công đoàn thực sự khẳng định sự hiện diện quan trọng và sự cần thiết của mình trong hệ thống các cơ quan của hệ thống chính trị; khẳng định sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với CBCCVCLĐ trong việc làm, đời sống; sự đóng góp đối với cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động công đoàn đổi mới theo hướng cấp trên phục vụ, hỗ trợ cấp dưới; tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên; giải quyết kịp thời những bất cập, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn các cấp trước đoàn viên; các cấp công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm trong hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn của đơn vị và quy định của Tổng Liên đoàn; xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của các cấp công đoàn theo hướng thiết thực, khoa học, ngắn gọn, khả thi, rõ mục tiêu, việc cần làm, cách thức thực hiện; ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công nghệ trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp công đoàn.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Phan Phương Hạnh

Phó Chủ tịch CĐVCVN

Trưởng Ban Biên tập

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”