CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

Thơ: Nhớ mãi Công đoàn Viên chức Việt Nam

21:15 01-06-23

 

NHỚ MÃI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Công đoàn Viên chức Hà Giang

Về thăm Công đoàn Viên chức Việt Nam

Trong niềm phấn khởi xốn sang

Mặt mừng, tay bắt lòng tràn niềm vui

   Hân hoan cùng nở nụ cười

Tinh thần phấn chấn thấy đời trẻ ra.

 Về Thủ đô như về nhà

Như về với Mẹ với Cha, Anh mình

*

*                 *

 Thăm nhà truyền thống nghĩa tình

  Bao kỷ vật - Bao tấm hình được lưu.

    Huân chương Nhà nước tặng trao

Cờ hồng phần thưởng phong trào thi đua.

 Giấy nào mà viết cho vừa

Văn, thơ ca ngợi cũng chưa hết lời.

Bao tấm gương mãi sáng ngời.

Trong thiên niên sử con người Việt Nam.

Mai đoàn trở lại Hà Giang.

Nhớ mãi Công đoàn Viên chức của ta.

 

                        Nguyễn Mạnh Thuỳ

                            Chủ tịch CĐCS Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”