CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4: Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

14:15 01-08-19

Ngày 28/7/2019, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban của Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn LĐVN.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; cho ý kiến cho ý kiến về: Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Chương trình “Nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2019 - 2023; Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; Chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ); Đề án quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;  Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung các chức danh Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và xem xét quyết định hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến về các báo cáo, đề án, chương trình, dự thảo nghị quyết để Ban Chấp hành xem xét, quyết định. Đồng thời nhấn mạnh việc bầu Chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có ý nghĩa hệ trọng, to lớn với sự phát triển Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang là Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2018 -2023. Công tác bầu cử phải thực hiện theo đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam và “Cần đề cao trách nhiệm thông qua từng lá phiếu của mình”.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã báo cáo tờ trình về việc xin thôi chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đối với đồng chí Bùi Văn Cường; đồng thời giới thiệu để bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng đoàn vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả, 100% các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng kết quả bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN, đặc biệt đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Tổng LĐLĐ VN đã được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN tín nhiệm 100% để bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự tin tưởng: “Với cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang sẽ tiếp tục lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn trong cả nước có những bước phát triển mới và thành công, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao cho trọng trách giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; cảm ơn các đồng chí trong Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN thay mặt cho đoàn viên công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu đồng chí đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đồng chí bày tỏ: “Đây là vô cùng vinh dự lớn lao song trách nhiệm cũng nặng nề, nhất là trong bối cảnh có nhiều thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam khi đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới. Tôi sẽ không ngừng học tập rèn luyện, bám sát tình hình, nắm bắt nhanh tình hình, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi nguyện cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động; tập trung thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động;  nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai  đoạn mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và cơ sở; chủ động hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn nhận được sự đóng góp, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN và cán bộ, công chức các ban, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.

TNK

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”