CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 - 2/7/2024)

Chính sách mới về tiền lương đối với một số viên chức chuyên ngành từ tháng 8/2022

10:32 29-07-22

Từ tháng 8/2022, viên chức các chuyên ngành thư viện, văn hóa cơ sở, công nghệ thông tin và an toàn thông tin sẽ thực hiện xếp lương theo các quy định mới.

Cơ sở áp dụng các chính sách tiền lương:

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

- Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

Ảnh minh hoạ

1. Lương viên chức ngành thư viện, cao nhất  gần 12 triệu đồng

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành thư viên có hiệu lực từ 15/8/2022, theo đó, Điều 9 Thông tư 02 hướng dẫn xếp lương viên chức thư viên như sau:

Hạng I: Xếp lương như viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), có mức lương từ 9.238.000 – 11.920.000 đồng/tháng (Theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng hiện tại)

Hạng II: Xếp lương như viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), có mức lương từ 6.556.000 – 10.102.200 đồng/tháng.

Hạng III: Xếp lương như viên chức loại A1, có mức lương từ 3.486.600 – 7.420.200 đồng/tháng.

Hạng IV: Xếp lương như viên chức loại B, có mức lương từ 2.771.400 – 6.049.400 đồng/tháng

Ảnh minh hoạ

2. Lương viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở, cao nhất hơn 9 triệu đồng

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn xếp lương cho viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở có hiệu lực từ 25/8/2022. Trong đó, viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở gồm hai đối tượng: Phương pháp viên và hướng dẫn viên văn hoá. Căn cứ Điều 2 Thông tư 03 năm 2022 này, mỗi chức danh lại gồm các hạng sau đây:

Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; tương đương mức lương được hưởng từ 5.960.000 - 9.506.200 đồng/tháng.

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98; tương đương mức lương được hưởng từ 3.486.600 - 7.420.000 đồng/tháng.

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06; tương đương mức lương được hưởng từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng.

Đối với chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa

Hạng II: Xếp lương viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), hệ số lương từ 4,0 - 6,38; tương đương mức lương được hưởng từ 5.960.000 – 9.506.200 đồng/tháng.

Hạng III: Xếp lương viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98; tương đương mức lương được hưởng từ 3.486.600 - 7.420.000 đồng/tháng.

Hạng IV: Xếp lương viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06; tương đương mức lương được hưởng từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ

3. Lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT hướng dẫn xếp lương viên chức công nghệ thông tin, an toàn thông tin có hiệu lực từ 15.8.2022 . Theo đó, viên chức công nghệ thông tin và an toàn thông tin được chia thành 04 hạng I, II, III và IV.

Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 08, chức danh công nghệ thông tin và an toàn thông tin được xếp lương như nhau theo các hạng. Cụ thể:

Hạng I, xếp lương như viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), hệ số lương từ 6,2 - 8,0; tương đương mức lương mức lương từ 9.238.000 – 11.920.000 đồng/tháng.

Hạng II, xếp lương như viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương từ 4,4 - 6,78; tương đương mức lương được hưởng từ 6.556.000 – 10.102.200 đồng/tháng.

Hạng III, xếp lương như viên chức loại A1, hệ số lương từ 2,34 - 4,98; tương đương mức lương được hưởng từ 3.486.600 – 7.420.200 đồng/tháng.

Hạng IV, xếp lương như viên chức loại B, hệ số lương từ 1,86 - 4,06; tương đương mức lương được hưởng từ 2.771,400 – 6.049.400 đồng/tháng.

Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào bậc 2; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Bách Chi (Tổng hợp)

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”