CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH THÁI NGUYÊN 20 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

09:20 09-11-18

Cách đây 20 năm, ngày 22/10/1998, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái nguyên đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên (CĐVC) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 07/11/1998 và giao nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện 37 Công đoàn cơ sở, với 1400 đoàn viên công đoàn. 

Trải qua 20 năm hoạt động, đến nay CĐVC tỉnh đã có 44 CĐCS trực thuộc, 44 công đoàn cơ sở thành viên với tổng số đoàn viên công đoàn là 3.264 đồng chí đang công tác tại các sở,ban ngành, đoàn thể. Trong những năm qua, phong trào cán bộ công chức viên chức-lao động (CBCCVC–LĐ) và hoạt động công đoàn của CĐVC tỉnh cùng với các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đã có nhiều khởi sắc, đổi mới và phát triển, đạt được những thành tích nhất định.

Ngay từ khi ra đời, nhận thức được vị trí, vai trò, chức năng là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nên CĐVC tỉnh đã xác định được nhiệm vụ công tác đó là: thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, tích cực tham gia các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động; hư­ởng ứng các cuộc vận động lớn do CĐVC, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đề ra nh­ư cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC "Trung thành, Sáng tạo,Tận tụy, G­ương mẫu " nay là cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành - Trách nhiệm-Liêm chính-Sáng tạo”; phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả; Chỉ thị số 03-CT/TW, chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ những đặc điểm về tổ chức đặc thù riêng có của CĐVC tỉnh đó là, không có chính quyền đồng cấp khi xác định các mối quan hệ công tác, chỉ đạo hoạt động của các CĐCS trực thuộc, do vậy CĐVC tỉnh luôn xác định mục tiêu chung của hoạt động Công đoàn Viên chức hằng năm đó là "Vận động CBCCVC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự  nghiệp đổi mới, chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trong khối, trong đó nhiệm vụ trọng tâm của CĐVC tỉnh đã khẳng định: "Đổi mới phư­ơng thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tuyên truyền vận động CBCCVC tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị".

Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về định hướng phong trào CBCCVC - LĐ và hoạt động công đoàn trong khối và nhiệm vụ của các chi, đảng bộ trong công tác xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội tại các đơn vị; thực hiện sự chỉ đạo phối hợp của CĐVC Việt Nam trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CĐVC theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường đi cơ sở, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để các CĐCS hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình trong các cơ quan nhằm khẳng định vai trò, vị trí của CĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

CĐVC tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, tập trung vào nghiệp vụ công tác công đoàn, các chương trình công tác trọng tâm của tỉnh, trang bị kiến thức, thông tin kịp thời về các chế độ chính sách đối với CBCCVC, người lao động, các nghị quyết của công đoàn cấp trên, các chương trình công tác đột xuất có liên quan đến hoạt động của CĐCS …  

Cùng với đó, CĐVC tỉnh chỉ đạo các CĐCS phối hợp cùng chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công đoàn tỉnh phát động như: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"; “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; " Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Hoạt động của CĐVC tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, để đạt được một số kết quả như trên ngoài sự cố gắng phấn đấu của cơ quan thường trực, của BCH CĐVC tỉnh, BCH các CĐCS, sự ủng hộ nhiệt tình của tập thể CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ CĐ kiêm chức tại các cơ sở năng động, nhiệt tình chịu khó học hỏi, biết vận động quần chúng và tham gia quản lý, tạo được niềm tin cho tập thể người lao động trong quá trình thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn tại các cơ quan, đơn vị; gắn việc xây dựng CĐCS vững mạnh với việc xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, động viên, vận động CBCCVC, người lao động trong cơ quan hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm.

Với những kết quả trên CĐVC tỉnh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua và nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; nhiều CĐCS cũng đã được LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam, Tổng LĐLĐ tặng Bằng khen.

20 năm xây dựng và phát triển (1998 -2018) CĐVC tỉnh đã trải qua nhiều dấu mốc lịch sử, đã từng bước phát triển và đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận. Những thành tích mà CĐVC tỉnh và các CĐCS đạt được thể hiện sự trưởng thành về cả số lượng và chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức trong Khối. Vai trò, vị thế của CĐ ngày càng được khẳng định trong xã hội, CBCCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn. Thành quả trong chặng đường 20 năm là niềm tự hào chính đáng, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên trong chặng đường tới.

                                                                Nguyễn Duy Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ, Chủ tịch CĐVC tỉnh

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”