CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM
VIETNAM PUBLIC SECTOR UNION
logo
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Tư vấn

Những điểm mới của Nghị định 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Những điểm mới của Nghị định 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày 21/2/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành...
Những đối tượng nào được đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023?

Những đối tượng nào được đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...
Quy định mới về hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước có hiệu lực từ tháng 2/2023

Quy định mới về hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước có hiệu lực từ tháng 2/2023

Ngày 31/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp...
Chính sách Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 1/2023

Chính sách Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 1/2023

Quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà, sửa hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, nhận thẻ BHYT hộ người thân...
Chính sách về tiền lương, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2022

Chính sách về tiền lương, viên chức có hiệu lực từ tháng 12/2022

Tháng 12/2022 nhiều chính sách mới về tiền lương dành cho viên chức có hiệu lực.
Chính sách mới về tiền lương đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2022

Chính sách mới về tiền lương đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách về tiền lương đối với công chức, viên chức có hiệu lực.
Chính sách mới về BHXH, tiền lương, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10/2022

Chính sách mới về BHXH, tiền lương, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10/2022

Từ tháng 10/2022, chính sách BHXH, tiền lương, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức có hiệu lực.  
Chính sách mới về tiền lương đối với một số viên chức chuyên ngành từ tháng 8/2022

Chính sách mới về tiền lương đối với một số viên chức chuyên ngành từ tháng 8/2022

Từ tháng 8/2022, viên chức các chuyên ngành thư viện, văn hóa cơ sở, công nghệ thông tin và an toàn thông tin sẽ thực hiện xếp lương theo các quy...

CÁC ĐƠN VỊ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH “VÌ PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN”